Όσοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον 9ο κύκλο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων βραχείας διάρκειας για ενήλικους πολίτες παρακαλούνται είτε να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά («Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής Εκπαιδευομένου») είτε να συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση («Ενήλικες - Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευομένου») και να ακολουθήσουν τις οδηγίες υποβολής που υπάρχουν στο αρχείο «Ενήλικες – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εκπαιδευόμενους».
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24/04/2015